+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Wraz z najnowszym wydaniem Advanced Remote Management 5.2 zmienia on nazwę na Workspace ONE Assist. Administratorzy AirWatch zyskają w nowej wersji możliwość zdalnego łączenia się do komputerów z Windows 10.

Obsługiwane platformy w Assist to teraz

  • Android
  • iOS
  • Windows 10
  • Windows CE

Worskpace ONE Assist jest osobnym serwerem, który integruje się z AirWatch, dzięki czemu możemy bezpośrednio z jego konsoli, wykorzystując HTML5, połączyć się zdalnie z wybranym urządzeniem użytkownika. Proces łączenia się jest prosty i szybki, a w zależności od platformy mamy różne możliwości podglądu bądź sterowania tym urządzeniem (patrz poniższa tabela).

iOS Android Windows CE Windows 10
Nagrywanie sesji i wykonywanie screenshotów X X X X
Kontrola urządzenia w czasie rzeczywistym X X X
Podgląd ekranu w czasie rzeczywistym X X X X
Kontrola przycisków fizycznych urządzenia X X X
Podgląd z wykorzystaniem HTML5 z konsoli X X X X
Zarządzanie plikami i folderami X X X
Zarządzanie serwisami i zadaniami X X X
Ochrona prywatności X X X X
Uruchamianie komend X X X
Podgląd aktualnych procesów X X X
Podgląd i eksport logów z sesji zdalnej X X X X
Podgląd i eksport informacji o urządzeniu X X X
Rysowanie na ekranie (whiteboarding) X X

Nowością jest zdalna obsługa Windows 10, która jest kolejnym elementem pozwalającym na całościowe zarządzanie tym systemem operacyjnym z poziomu Workspace ONE UEM. Warto zaznaczyć, że obsługa Windows 10 jest możliwa od konsoli AirWatch w wersji 19.07.

Workspace ONE Assist – przykład połączenia zdalnego z Windows 10:

Workspace ONE Assist – przykład połączenia zdalnego z Android:

Oficjalna informacja na temat Workspace One Assist na stronie VMware:

https://blogs.vmware.com/euc/2019/09/workspace-one-assist-support-windows-10.html