+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Wydajność i niezawodność sieci to krytyczne elementy fundamentów dzisiejszych organizacji. Automatyzacja zadań związanych z zarządzaniem siecią umożliwia zespołom odpowiedzialnym za działania sieciowe zapewnienie zwinności, elastyczności i efektywnego wspierania w spełnianiu współczesnych wymagań biznesowych.

Można sobie zadać pytanie: Czym jest już sieć dziś?

Odpowiedź: Dzisiaj sieć to nie tylko fizyczne routery i przełączniki, to także bramy tranzytowe w chmurze i tradycyjne sieci korporacyjne. W dzisiejszych czasach organizacje potrzebują platformy, którą będą mogły zautomatyzować sieć i działania wokół niej. Ponownie zastanawiają się jak wyjść z silosów i domen oraz jak zbudować automatyzację sieci.

Sieci, które odpowiadają za łączenie chmur z aplikacjami i przenoszą wszystkie dane będą kluczowe dla tych wysiłków. W wielu przypadkach tworzenie sieci okaże się dużym wyzwaniem. Większość sieci została zbudowana z myślą o określonych środowiskach – na przykład dla oddziału przedsiębiorstwa, centrum danych (prywatnego lub publicznego) lub środowiska przemysłowego. Połączenie tych różnych domen lub platform obliczeniowych wymaga elastycznej infrastruktury sieciowej, którą można również zarządzać i monitorować w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności.

Kluczowe kryteria oceny zintegrowanych platform automatyzacji sieci 

Potrzebna jest platforma, która zdejmie z organizacji obciążenie związane z zarządzaniem kodem integracji sieci, ręcznym zarządzaniem konfiguracją, a nawet zgodnością sieci. Platforma powinna zawierać:

  • Elastyczność integracji
  • Standaryzację konfiguracji
  • Automatyzację sterowana zdarzeniami
  • Federację Danych
  • Obsługę API i CLI
  • Ujednolicony widok we wszystkich sieciach

Elastyczność integracji

Wstępnie zbudowana integracja sieci. Kod, który można ustandaryzować na platformie zarządzania. Dzięki nim klienci nie muszą samodzielnie utrzymywać niestandardowych integracji sieci.

Standaryzacja konfiguracji

Zarządzanie zgodnością, takie jak zdefiniowane złote standardy konfiguracji zarówno dla sieci tradycyjnych, jak i w chmurze, pomagające zapewnić zgodność i zapewniając automatyczne działania naprawcze.

Automatyzacja sterowana zdarzeniami

Integracja z systemami monitorowania i potoków innych firm, zapewniająca zespołom NetOps funkcje oparte na zdarzeniach, które umożliwiają stosowanie podejścia zamkniętej pętli w celu zautomatyzowania wykrywania anomalii, określenia rozwiązania i wdrożenia wymaganych zmian.

Federacja Danych

Federacja danych i standardów konfiguracji sieci przy użyciu języków danych lub modelowania, takich jak YANG, YAML, JSON i TOSCA, i umieszczanie tych danych w łatwo zrozumiałym schemacie JSON.

Obsługa API i CLI

Integracja z dowolnym interfejsem wiersza poleceń (CLI) lub sieciowym systemem operacyjnym (NOS), w tym zewnętrznymi systemami NOS, kontrolerami chmury, orkiestratorami, narzędziami DevOps i NetOps, inwentaryzacją, zarządzaniem usługami IT (ITSM), IPAM (zarządzanie adresami IP), systemy przesyłania wiadomości, SD-WAN, bezpieczeństwo, telemetria, analityka. Dźwięk niemożliwy? To nie jest.

Ujednolicony widok we wszystkich sieciach

Pojedynczy zagregowany widok zarządzania siecią z interfejsem API, który umożliwia zespołom sieciowym zarządzanie sieciami hybrydowymi jako pojedynczą, logiczną całością.

Zastanawiasz się nad zautomatyzowaniem obsługi sieci i chmury? 

Intenial to jedyna platforma automatyzacji stworzona do obsługi zarówno współczesnych sieci, jak i chmury, ułatwiając organizacjom korporacyjnym utrzymanie zgodności sieci, ograniczenie operacji ręcznych i uproszczenie zarządzania siecią.