+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Zoom 5.0 Nowa wersja już dostępna! Zobacz zmiany.

Z przyjemnością informujemy, że Zoom 5.0 jest już ogólnie dostępny!

Ta wersja zapewnia jedno z najbardziej zaawansowanych obecnie ulepszeń bezpieczeństwa, czyli obsługę 256-bitowego szyfrowania AES GCM. Zapewnia ono dodatkową ochronę spotkań i jeszcze większą integralność danych.

Co oznacza dla użytkowników nowy algorytm szyfrowania i o jakich innych usprawnieniach bezpieczeństwa powinni wiedzieć użytkownicy? W tym artykule dowiesz się o pięciu najważniejszych kwestiach.

Szyfrowanie AES 256-bit GCM

Zoom 5.0 obsługuje zarówno obecne szyfrowanie, jak i GCM. Włączenie szyfrowania GCM wśród wszystkich użytkowników nastąpi 30 maja 2020 r. Od tego dnia tylko klienci Zoom wersji 5.0 lub nowszej, włączając w to Zoom Rooms (pokoje Zoom), będą mogli dołączyć do spotkań Zoom.

Funkcja „Zgłoś użytkownika”

Gospodarze spotkania i współprowadzący mogą zgłosić użytkownika na spotkaniu, który niewłaściwie korzysta z platformy Zoom. Funkcje znajdziemy pod ikoną bezpieczeństwa. Wykorzystując ją, wysyłamy raport do zespołu Zoom Trust & Safety do przeglądu. Raport może dotyczyć konkretnego wykroczenia\przestępstwa i zawierać opis,  opcjonalnie zrzut ekranu. Funkcja „Zgłoś użytkownika” jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć na poziomie konta, grupy i użytkownika w portalu internetowym Zoom.

Nowa ikona szyfrowania

Nowa „tarcza” szyfrowania pojawia się w lewym górnym rogu okna spotkania Zoom i oznacza bezpieczne, szyfrowane spotkania. Po 30 maja tarcza będzie miała kolor zielony dla wszystkich użytkowników, oznaczając wzmocnione szyfrowanie GCM. Kliknięcie tej ikony spowoduje przejście do strony statystyk w celu uzyskania dodatkowych szczegółów dotyczących szyfrowania.

Rozszerzone informacje o centrum danych

Gospodarze spotkań mogą teraz wybierać regiony centrum danych na poziomie planowania spotkań i webinariów. Klient Zoom pokazuje także do którego centrum danych jest podłączony — po kliknięciu na ikonę informacji w lewym górnym rogu okna Zoom. Możesz uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje o spotkaniu wybierając Video Settings – Statistics w ustawieniach Zoom.

Usprawnienia w zakresie kończenia/opuszczania spotkań

Udoskonalona została funkcja kończenia lub opuszczania spotkania Zoom, tak aby ten proces ułatwić i uczynić go bezpieczniejszym.

Dodatkowe ulepszenia bezpieczeństwa

Kilka innych ostatnich aktualizacji zabezpieczeń obejmuje:

  • Kontrola zdjęcia profilowego: Administratorzy i gospodarze mogą wyłączyć możliwość wyświetlania swojego zdjęcia profilowego przez uczestników, a także uniemożliwić jego zmianę podczas spotkania.
  • Minimalna długość hasła: minimalna domyślna długość hasła będzie wynosić sześć znaków dla spotkań, webinariów i nagrań w chmurze.
  • Bezpieczeństwo nagrywania w chmurze: Administratorzy i gospodarze spotkań mogą ustawiać okresy ważności swoich nagrań w chmurze oraz mogą wyłączyć ich udostępnianie.

Aktualizacja do Zoom 5.0

Więcej o możliwościach Zoom na stronie Zoom-Video.pl