+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Cyberataki zdarzają się coraz częściej, a ataki stają się coraz bardziej wyrafinowane i trudne do wykrycia. Wraz z ewolucją środowiska zagrożeń, firmy musiały zaktualizować strategie bezpieczeństwa punktów końcowych, aby lepiej chronić swoje dane.

W przeszłości wiele firm polegało na jednym rozwiązaniu, takim jak oprogramowanie antywirusowe, aby skutecznie bronić się przed atakami. Niestety, oprogramowanie antywirusowe już nie wystarcza. Aby w pełni chronić się przed szerokim spektrum zagrożeń, musisz być w stanie chronić nie tylko sieć, ale także punkty końcowe, które się z nią łączą.

Obrona przed nowoczesnymi cyberatakami na poziomie urządzeń wymaga także nowoczesnego podejścia. Najpierw należy opracować system wykorzystujący wyższy poziom wykrywania behawioralnego, co jest niezbędne do wykrywania zagrożeń, których konwencjonalne zabezpieczenia sieciowe nie są w stanie rozpoznać.

Jaki jest sens ochrony punktów końcowych?

W miarę jak pracownicy stają się coraz bardziej rozproszeni geograficznie, ryzyko naruszenia bezpieczeństwa wzrasta wykładniczo. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że zapewnienie pracownikom dostępu do danych za pośrednictwem laptopów, komputerów domowych i urządzeń mobilnych jest niezbędne dla ich zdolności do pracy poza siedzibą firmy, nieograniczony dostęp wiąże się z naruszeniem bezpieczeństwa. W rzeczywistości 68% respondentów w ankiecie z 2022 r. stwierdziło, że częstotliwość ataków na punkty końcowe rośnie.

Poza firmową zaporą sieciową każde urządzenie łączące się z sieciami wewnętrznymi stanowi nową lukę w zabezpieczeniach. Pracownicy nie tylko mają różny poziom wiedzy na temat tego, jak dbać o bezpieczeństwo danych, ale istnieją również różnice między względnym bezpieczeństwem poszczególnych urządzeń. W rezultacie wyrafinowana próba phishingu może odnieść sukces nawet przeciwko najbardziej sumiennemu pracownikowi. W przypadku braku scentralizowanego narzędzia do monitorowania punktów końcowych, zespoły ds. bezpieczeństwa punktów końcowych w dużej mierze nie są w stanie skutecznie bronić się przed tymi atakami. 

Z tych powodów urządzenia końcowe są częstym celem przestępców, co sprawia, że bezpieczeństwo punktów końcowych jest krytycznym elementem infrastruktury bezpieczeństwa danych.

Wyzwania związane z monitorowaniem punktów końcowych

Monitorowanie punktów końcowych to proces śledzenia i zarządzania urządzeniami, które łączą się z siecią komputerową. Monitorowanie punktów końcowych stało się ostatnio ważnym środkiem bezpieczeństwa dla organizacji. Organizacje stoją jednak przed kilkoma wyzwaniami, jeśli chodzi o monitorowanie urządzeń łączących się z ich sieciami. Jednym z nich jest fakt, że liczba urządzeń wymagających monitorowania stale rośnie. Innym wyzwaniem jest to, że same urządzenia stają się coraz bardziej złożone i trudne w zarządzaniu. Ponadto wielu organizacjom brakuje zasobów, aby skutecznie monitorować swoje punkty końcowe.

Oto niektóre z najczęstszych wyzwań utrudniających działania związane z bezpieczeństwem punktów końcowych:

Praca zdalna

W przeszłości miejsce pracy było fizyczną przestrzenią, w której ludzie gromadzili się, aby dzielić się pomysłami i wykonywać zadania. Obecnie wiele osób ma pracę, która pozwala im pracować z dowolnego miejsca na świecie, o ile mają połączenie z Internetem. Chociaż oferuje to pracownikom większą elastyczność i swobodę, stwarza również nowe wyzwania dla firm starających się zapewnić bezpieczeństwo swoich danych i sieci.

Złośliwe oprogramowanie/Ransomware

Złośliwe oprogramowanie i oprogramowanie ransomware stanowią wyzwanie dla bezpieczeństwa punktów końcowych. Wiele różnych rodzajów złośliwego oprogramowania może wyrządzić szkody. Złośliwe oprogramowanie może wyłączyć komputer, wykraść dane, a nawet przejąć komputer w celu wykorzystania go do działalności przestępczej. Ransomware infekuje serwer, blokuje go, a następnie żąda zapłaty za odblokowanie. Jeśli nie zapłacisz, oprogramowanie ransomware może usunąć twoje dane.
Dla zespołów ds. bezpieczeństwa złośliwe oprogramowanie i oprogramowanie ransomware są trudnymi problemami do rozwiązania, gdy firma ma niezabezpieczone punkty końcowe. Na przykład złośliwe oprogramowanie na telefonie pracownika może pozostać niewykryte przez miesiące, jeśli nie masz odpowiednich narzędzi bezpieczeństwa punktów końcowych.

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Rozprzestrzenianie się urządzeń mobilnych stworzyło wyzwanie dla bezpieczeństwa punktów końcowych. Chociaż urządzenia te oferują wiele korzyści, stanowią również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety, są głównym zagrożeniem dla firm. Można je łatwo zgubić lub ukraść i są podatne na ataki z powodu niedbałych praktyk bezpieczeństwa.
Ponadto wielu pracowników używa swoich osobistych urządzeń do celów służbowych. Stwarza to luki w zabezpieczeniach, ponieważ urządzenia osobiste mogą nie zawierać takich samych zabezpieczeń, jak urządzenia należące do firmy.

Utrata danych

Ciągłe zagrożenie utratą danych i mnogość sposobów, w jakie może dojść do naruszenia, stanowią krytyczne wyzwanie dla bezpieczeństwa punktów końcowych. Utrata danych może nastąpić na kilka sposobów, w tym poprzez infekcje złośliwym oprogramowaniem, błędy pracowników i kradzież urządzeń. Aby w pełni chronić się przed utratą danych, organizacje muszą korzystać z kombinacji technologii i zasad bezpieczeństwa.

Widoczność

Bezpieczeństwo punktów końcowych jest krytycznym elementem ogólnego cyberbezpieczeństwa, ale zapewnienie, że wszystkie punkty końcowe są odpowiednio chronione, może być trudne. Jednym z powodów jest sama liczba punktów końcowych, które mogą istnieć w organizacji oraz fakt, że wiele z nich nie znajduje się pod bezpośrednią kontrolą działu IT. Kolejnym wyzwaniem jest widoczność: może być trudno wiedzieć, kiedy punkt końcowy został naruszony lub może zostać naruszony.

Zagrożenia wewnętrzne

Podczas gdy wiele organizacji koncentruje się na ochronie swoich sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi, często pomijają one niebezpieczeństwa stwarzane przez osoby z wewnątrz organizacji. Insiderzy mogą wykorzystywać luki w systemach i sieciach organizacji na różne sposoby, w tym kraść lub wyciekać poufne informacje, sabotować systemy lub przeprowadzać ataki phishingowe. W rzeczywistości raport 2022 Cost of Insider Threats: Global Report ujawnia, że szkody spowodowane przez incydenty związane z zagrożeniami wewnętrznymi znacznie przewyższają inne rodzaje cyberataków, a ich koszty wynoszą średnio 15,38 mln USD.

Najlepsze narzędzia do monitorowania punktów końcowych

Bezpieczeństwo punktów końcowych jest jednym z najważniejszych elementów strategii cyberbezpieczeństwa, ale może być trudno określić, jakiego rodzaju narzędzia potrzebujesz. Podczas gdy wiele usług bezpieczeństwa punktów końcowych koncentruje się na ochronie urządzeń i sieci, najlepsze narzędzia do ochrony punktów końcowych koncentrują się na zachowaniu użytkowników. Identyfikując i monitorując ryzykowne zachowania, narzędzia te mogą pomóc organizacjom chronić ich dane i systemy przed przypadkowymi lub złośliwymi naruszeniami.

Jak monitorowanie punktów końcowych za pomocą Teramind zapewnia bezpieczeństwo danych?

Teramind to kompleksowe rozwiązanie do zapobiegania utracie danych w punktach końcowych, które może pomóc organizacjom każdej wielkości w zabezpieczeniu ich danych. Ich oprogramowanie zabezpieczające punkty końcowe monitoruje aktywność użytkowników i zapewnia alerty, gdy wrażliwe dane są dostępne lub przesyłane w nieautoryzowany sposób, a nawet może blokować działania użytkowników, gdy naruszają one zasady. Teramind zawiera również funkcje, które pozwalają organizacjom ograniczyć dostęp do określonych aplikacji i stron internetowych.

Monitorowanie aktywności użytkownika

Monitorowanie aktywności użytkownika to proces śledzenia i rejestrowania aktywności użytkownika na urządzeniu komputerowym lub w sieci. Organizacje mogą monitorować aktywność użytkowników, aby chronić swoje dane przed przypadkowymi lub nieautoryzowanymi zmianami, usunięciem lub dostępem. Monitorowanie aktywności może również pomóc zidentyfikować złośliwe lub nieautoryzowane działania, które można następnie zbadać i rozwiązać.

Monitorowanie witryn internetowych

Teramind oferuje narzędzia do monitorowania stron internetowych, które ostrzegają, gdy pracownicy angażują się w nieautoryzowane zachowania online. Ponadto otrzymujesz szczegółowe raporty na temat korzystania z Internetu przez działy, zespoły i poszczególne osoby, dzięki czemu masz wgląd w to, jak pracownicy wchodzą w interakcje z zewnętrznymi stronami internetowymi. Funkcja monitorowania witryn internetowych Teramind pozwala monitorować produktywność w punktach końcowych i zapewnia alerty ostrzegające o nieautoryzowanych transferach plików lub nietypowo długich czasach bezczynności.

Analiza biznesowa i raportowanie

Analiza biznesowa i raportowanie są istotną częścią monitorowania punktów końcowych, ponieważ gromadzą dane z monitorowania punktów końcowych i analizują je w celu stworzenia analizy zachowań, zapewniającej wgląd w zagrożenia bezpieczeństwa pracowników. Narzędzia Teramind do monitorowania punktów końcowych pomagają działowi bezpieczeństwa IT w identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami za pośrednictwem zintegrowanego pulpitu Business Intelligence Dashboard. Dzięki spostrzeżeniom generowanym przez to narzędzie można lepiej zrozumieć rolę zachowań użytkowników w naruszeniach danych i podjąć kroki w celu złagodzenia zagrożeń wewnętrznych i zapobiegania naruszeniom zgodności.

Transfer plików i śledzenie plików internetowych

Jednym ze sposobów ochrony danych jest transfer plików i usługi śledzenia plików internetowych. Usługi monitorowania punktów końcowych Teramind śledzą również aktywność plików w celu wykrycia oznak naruszenia lub kompromisu. Po skonfigurowaniu w celu egzekwowania zasad zarządzania plikami w firmie, narzędzie to będzie monitorować sieć pod kątem nietypowej aktywności, śledząc przesyłanie, pobieranie, usuwanie i nadpisywanie plików firmowych. Dzięki rozwiązaniu do monitorowania punktów końcowych otrzymujesz powiadomienia, gdy użytkownicy przesyłają pliki na serwery w chmurze i możesz śledzić pliki podczas ich przemieszczania się w sieci.

Scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem punktów końcowych

Jednym ze sposobów ochrony danych jest scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem punktów końcowych. Takie podejście pozwala kontrolować i monitorować wszystkie urządzenia z jednej lokalizacji. Dzięki centralnemu zarządzaniu bezpieczeństwem punktów końcowych, firmy mogą chronić swoje dane przed nieautoryzowanym dostępem i kradzieżą. Istnieje wiele korzyści ze stosowania scentralizowanego podejścia, w tym zwiększony wgląd w aktywność punktów końcowych, lepszy stan zgodności i lepsza ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Rejestrator naciśnięć klawiszy

Rejestrator naciśnięć klawiszy to narzędzie, które rejestruje naciśnięcia klawiszy na klawiaturze. Keyloggery zapewniają bezpieczeństwo danych, rejestrując hasła i inne poufne informacje. Mogą również monitorować aktywność pracowników i upewniać się, że użytkownicy nie uzyskują dostępu do nieautoryzowanych stron internetowych lub nie wyciekają informacji firmowych.

Podstawowe kwestie przy wyborze narzędzia do monitorowania i zarządzania punktami końcowymi

Narzędzia do monitorowania punktów końcowych są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa komputera i firmy. Na rynku dostępnych jest wiele różnych narzędzi do monitorowania punktów końcowych, więc jak wybrać odpowiednie dla swoich potrzeb? Wybierając narzędzie do monitorowania i zarządzania punktami końcowymi, należy wziąć pod uwagę następujące istotne kwestie.

Pełna widoczność punktów końcowych

Widoczność punktów końcowych ma kluczowe znaczenie przy wyborze narzędzia do monitorowania i zarządzania punktami końcowymi. Możliwość zobaczenia wszystkich punktów końcowych w środowisku, niezależnie od lokalizacji lub stanu, jest niezbędna do uzyskania pełnego obrazu środowiska oraz szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów. Ponadto kompleksowa widoczność punktów końcowych może pomóc zidentyfikować nieuczciwe lub nieautoryzowane urządzenia w sieci i chronić organizację przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Kontrola oprogramowania punktów końcowych

Kontrola oprogramowania punktów końcowych to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do monitorowania i zarządzania punktami końcowymi. Firmy mogą skuteczniej zarządzać i monitorować urządzenia poprzez kontrolowanie oprogramowania na punktach końcowych oraz poprawę bezpieczeństwa i zgodności. Dodatkowo, kontrola oprogramowania punktów końcowych może pomóc obniżyć koszty wsparcia IT poprzez automatyzację instalacji i zarządzania oprogramowaniem na urządzeniach. Dlatego też, oceniając narzędzia do monitorowania i zarządzania punktami końcowymi, firmy powinny upewnić się, że narzędzie zawiera solidne funkcje kontroli oprogramowania punktów końcowych.

Zarządzanie zasobami IT

Zarządzanie zasobami IT obejmuje monitorowanie i optymalizację wykorzystania zasobów IT w organizacji. Zarządzane zasoby obejmują wszystko, od serwerów i pamięci masowych po laptopy i smartfony. Jeśli chodzi o monitorowanie i zarządzanie punktami końcowymi, warto wybrać narzędzie, które będzie dobrze zintegrowane z systemem zarządzania zasobami IT.

Wykrywanie zagrożeń

Wybierając narzędzie do monitorowania i zarządzania punktami końcowymi, należy wziąć pod uwagę jego zdolność do wykrywania zagrożeń. Kompleksowe narzędzie do monitorowania punktów końcowych powinno być w stanie wykrywać zarówno znane, jak i nieznane zagrożenia, w tym złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie ransomware i inne ataki. Należy również rozważyć, w jaki sposób usługa wykrywa i zapobiega atakom. Najlepsze narzędzia do monitorowania punktów końcowych blokują znane zagrożenia i chronią komputery organizacji przed atakami.

Raportowanie i alerty

Możliwości raportowania i ostrzegania w usłudze monitorowania punktów końcowych pozwalają śledzić stan punktów końcowych i identyfikować wszelkie potencjalne problemy. Alerty umożliwiają otrzymywanie powiadomień o problemach z punktami końcowymi, dzięki czemu można szybko podjąć odpowiednie działania.

Podsumowanie

Zakres szkód i zakłóceń, jakie mogą spowodować naruszenia punktów końcowych, sprawia, że reagowanie na incydenty ma kluczowe znaczenie. Inwestowanie w kompleksowe usługi bezpieczeństwa punktów końcowych pomaga organizacjom zmniejszyć ryzyko incydentów poprzez utrudnianie ataków i powstrzymywanie ataków na wczesnym etapie . Zaawansowane narzędzia, takie jak Teramind, automatyzują monitorowanie i interwencje wymagane do reagowania na incydenty, zapewniając alerty o zagrożeniach.

Zobacz także:

Ridgebot

Ridgebot

Czym jest Ridgebot? RidgeBot, stworzony przez firmę Ridge Security, to w pełni zautomatyzowany robot do testów penetracyjnych. Korzysta z technologii opartej na sztucznej inteligencji do oceny i identyfikacji luk bezpieczeństwa, obejmując nie tylko aplikacje, lecz...