+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Efektywne zarządzanie tożsamością i dostępem dzięki rozwiązaniom One Identity / Quest

95% procent największych firm na świecie z listy Fortune 1000 korzysta z Microsoft Active Directory i Azure AD, które zapewniają dostęp użytkownikom do wszystkich usług, danych i plików w organizacji. Active Directory jest kluczową usługą, gdyż kontroluje, kto może uzyskać dostęp do sieci i co może zrobić po uzyskaniu tego dostępu, czyli umożliwia m.in. logowania się na stacjach roboczych, uzyskiwanie dostępu do danych i uruchamianie krytycznych aplikacji. Z uwagi na kluczowe znaczenie, Active Directory jest głównym celem cyberprzestępców, których zamiarem jest złamanie zabezpieczeń i uzyskanie dostępu do danych w firmie. Sprawne zarządzanie środowiskiem Active Directory, odpowiednia kontrola dostępu do zasobów pomaga je chronić i zdecydowanie zwiększa poziom bezpieczeństwa w firmie.

Jeśli korzystasz z Microsoft Active Directory i / lub Azure Active Directory do zarządzania dostępem i uprawnieniami użytkowników, spotykasz się zapewne z problemami:

 • zbyt wiele codziennych zadań administracyjnych, zbyt wiele portali i konsol administracyjnych, w związku z tym zdarzają się błędy
 • czasochłonne ręczne dodawanie lub modyfikacja uprawnień użytkowników
 • zbyt szeroki dostęp dla użytkowników, brak wiedzy do czego mają dostęp
 • brak centralnego punktu do administrowania środowiskami hybrydowymi

Jak zatem usprawnić zarządzanie w środowisku Active Directory i jednocześnie zwiększyć ochronę tożsamości w firmie?

Rozwiązaniem przedstawionych powyżej problemów może być wdrożenie narzędzi do zarządzania usługą Active Directory. One Identity firma należąca do Quest Software dostarcza rozwiązanie do zabezpieczenia tożsamości – Active Roles, które ma na celu udzielenie dostępu do zasobów firmy tylko właściwym osobom, aby mieli uprawnienia do tych danych i usług, które są im niezbędne. Active Roles zapewnia wydajny i bezpieczny proces administracyjny cyklu życia użytkownika i grupy. Gdy dostęp użytkownika musi zostać zmieniony lub usunięty, aktualizacje są dokonywane automatycznie we wszystkich odpowiednich systemach i aplikacjach w hybrydowym środowisku AD/AAD, a także w systemach dołączonych do AD. Obejmuje to UNIX, Linux, Mac OS X oraz popularne aplikacje SaaS.

Dzięki połączeniu usług AD i Azure AD z systemem do zarządzania tożsamością OneIdentity Ative Roles uzyskujesz:

 • zwiększenie bezpieczeństwa środowiska hybrydowego<,/li>
 • automatyzacją zarządzania kontami użytkowników i grupami,
 • ochronę krytycznych zasobów.
    Oprogramowanie One Identity Active Roles oferuje:
 • szybkie i kompletne nadawanie uprawnień dostępu dla nowych pracowników lub pracowników zmieniających swoje role w organizacji,
 • włączenie działów biznesowych firmy, w tym działu HR w procesy nadawania uprawnień,
 • integralność biznesową wszystkich użytkowników, urządzeń i aplikacji, zapewniając całościową, wydajną, bezpieczną kontrolę dostępu,
 • możliwość zarządzania za pomocą jednej konsoli infrastrukturą AD / Azure AD,
 • automatyzacja zadań administracyjnych w hybrydowym środowisku AD związanych z zarządzaniem cyklem życia tożsamości,
 • „Zero trust”, separacja obowiązków i zasada najmniejszych przywilejów dla administratorów AD,
 • uproszczone rozwiązanie do zarządzania dostępem do aktualizacji,
 • wiedzę, kto dokonał, jakich zmian i kiedy w AD,
 • automatyzacja tworzenia skrzynek pocztowych w Exchange i Exchange online.
Więcej na temat rozwiązań Active Roles w materiale z webinaru firmy Greeneris: Jak zmodernizować i unowocześnić zarządzanie uprawnieniami i tożsamością w Microsoft Active Directory? Zapoznając się z naszym nagraniem dowiesz się:
 • Jak usprawnić pracę w środowisku Microsoft Active Directory.
 • Jakie są funkcje w Active Roles w stosunku do zawartych w Active Directory i które z nich „kochają” administratorzy.
 • W jaki sposób Active Roles gwarantuje bezpieczeństwo.
 • Dlaczego Active Roles nazywany jest często mini IdM (Identity Manager).
Jeśli potrzebujesz pomocy eksperckiej w obszarach związanych z ochroną tożsamości i usprawnieniem zarządzania Active Directory, umów się na bezpłatną konsultację oraz pokaz demo. Greeneris Sp. z o.o. ul. Wojciecha Korfantego 5 01-496 Warszawa +48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com Formularz kontaktowy