+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Zarządzanie użytkownikami w Active Directory

W środowisku Active Directory zarządzanie użytkownikami może być czasochłonne i żmudne, zwłaszcza gdy w organizacji jest duża rotacja pracowników. Z pomocą dla administratorów przychodzi firma OneIdentity, która stworzyła narzędzie Active Roles pozwalające na automatyzację i uproszczenie tych zadań.

Active Roles

Active Roles (ARS) to rozwiązanie, które można nazwać swego rodzaju „nakładką na Active Directory”. Umożliwia ono między innymi automatyzację poprzez definiowanie i egzekwowanie polityk czy wdrażając tak zwane „Workflowy”, czyli nisko-kodowe programowanie działań, które mają się wykonać po określonej akcji.

Polityki w ARS jesteśmy w stanie podzielić na polityki administracyjne: w tym:

  • Provisioning Policies
  • Deprovisioning Policies

Provisioning Policies

Czyli polityki, które określają, jakie atrybuty i uprawnienia mają być nadawane nowym użytkownikom lub grupom podczas ich tworzenia. Na przykład, można ustawić, że każdy nowy użytkownik ma być dodawany do określonej grupy bezpieczeństwa, otrzymywać skrzynkę pocztową w Exchange, mieć ustawiony określony profil mobilny itp.

Active Roles zarządzanie użytkownikami

Deprovisioning Policies

Analogicznie jak powyżej, to polityki, które określają, co ma się stać z kontami użytkowników lub grup, gdy są one usuwane lub dezaktywowane. Można ustawić, że każde usunięte konto ma być przenoszone do określonego OU, mieć usuniętą skrzynkę pocztową, cofnięte uprawnienia do zasobów itp.

Active Roles zarządzanie użytkownikami

Workflow

Oddzielnym bytem w Active Roles są Workflowy. Przepływy to procesy, które pozwalają na automatyzację i kontrolę nad wykonywaniem zadań zarządzania użytkownikami. Workflowy mogą być zaplanowane (Scheduled) lub wymagać zatwierdzenia (Approvals). Przykładowym workflowem, może być workflow, który co tydzień sprawdza, czy są jakieś nieaktywne konta i je dezaktywuje. Alternatywnie można utworzyć workflow, który wymaga zatwierdzenia przez osobę decyzyjną przed utworzeniem nowego konta dla pracownika.

Podsumowanie

Korzystając z Active Roles, można znacznie poprawić efektywność i bezpieczeństwo zarządzania użytkownikami w Active Directory. Aby dowiedzieć się więcej o tym narzędziu i jego możliwościach, zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.greeneris.com/one-identity-active-roles/, bądź kontaktu z nami mailowo na biuro@greeneris.com lub telefonicznie +48 22 439 03 20.

Zobacz także:

SolarWinds Kompleksowe rozwiązanie dla IT

SolarWinds Kompleksowe rozwiązanie dla IT

SolarWinds to wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania infrastrukturą IT. Firma oferuje szeroki zakres produktów, które pomagają organizacjom monitorować, zarządzać i zabezpieczać swoje sieci, systemy i aplikacje.Monitorowanie sieciNetwork Performance Monitor (NPM):...

Zarządzanie tożsamością i dostępem z OKTA

Zarządzanie tożsamością i dostępem z OKTA

W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie firmy polegają na aplikacjach i danych w chmurze, bezpieczeństwo i zarządzanie tożsamością stały się krytycznymi kwestiami. Tradycyjne metody uwierzytelniania, takie jak nazwy użytkowników i hasła, nie są już wystarczające, aby...