+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Poznaj sposoby zarządzania urządzeniami w nowoczesnym urzędzie

W nowoczesnym urzędzie ilość i różnorodność urządzeń, na których wykonywana jest praca stale rośnie. Wiele organizacji ma problem z zaadresowaniem potrzeb w obsłudze dużej liczby pracowników, gdyż korzystają oni z urządzeń z systemami Android, iOS lub Windows. Ilość narzędzi jest duża i to również nie ułatwia pracy zespołom odpowiedzialnym za szybką i bezawaryjną pracę. W przypadku systemów Android i iOS zostały one stworzone do nowego sposobu zarządzania tzw. zarządzania i konfiguracji zdalnej znanej jako MDM. Pojęcie MDM ewaluowało i dziś mówimy o tzw. UEM, czyli zunifikowanym środowisku zarządzania urządzeniami różnych producentów i różnych systemów operacyjnych. Liderem wśród rozwiązań jest VMware Workspace ONE.

W Polsce firmy i duże urzędy, takie rozwiązanie już posiadają, nieco inaczej wygląd sytuacja w mniejszych urzędach, które jeszcze z tego nie korzystają a warto aby również wprowadzały nowy model zarządzania, który znacząco poprawia komfort pracy w obsłudze środowiska informatycznego urzędu.

Zarządzanie dla platform mobilnym

Systemy Google i Apple są technicznie różne, jednak sam model działania i możliwości są zbliżone. Podobnie wygląda kwestia zarządzania tymi platformami w skali firmy czy urzędu. Możemy wykonywać zdalnie wszystkie ustawienia z funkcjonalnościami jakimi są np. szyfrowanie urządzeń, wymuszanie PIN do ekranu, wgrywania aplikacji w sposób zdalny, certyfikatów, ustawiania Wi-Fi czy też konfigurowania poczty i to wszystko bez konieczności dotykania urządzenia pracownika.

Możemy założyć, że każda opcja, którą jesteśmy w systemie ustawić bezpośrednio trzymając w ręce urządzenie, jesteśmy w stanie wykonać również poprzez VMware Workspace ONE.

Ważną kwestią bezpieczeństwa, która została wprowadzona przez te systemy jest oddzielenie danych prywatnych od firmowych, przez co jesteśmy w stanie przeciwdziałać wyciekom informacji z urządzeń, z których korzystają nasi pracownicy.

Zarządzania systemem Windows

Nowoczesne zarządzanie Windows to już nie opcja, a konieczność. Starsze systemy zarządzania Windows są zazwyczaj mozaiką aplikacji i skutkują chaotycznym oraz niestabilnym środowiskiem. Nowoczesny system zarządzania dostarcza polityki, poprawki i aplikacje w sposób zdalny bez znaczenia, gdzie znajduje się komputer pracownika. Takie podejście rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem zmianami wersji, wprowadza zintegrowane narzędzia i zwiększa bezpieczeństwo i widoczność tego czym zarządzamy. Wdrażanie zarządzania opartego o system UEM i właściwa strategia bezpieczeństwa to nowoczesny sposób zarządzania.

Workspace ONE to kompletne i nowoczesne rozwiązanie do zarządzania, które eliminuje potrzebę stosowania złożonej infrastruktury lokalnej, bram w chmurze i hybrydowych narzędzi do zarządzania. Rozwiązania oprócz wersji instalowanej lokalnie zapewnia również podejście architektoniczne natywne w chmurze przez co zmniejsza złożoną infrastrukturę lokalną, zachowując jednocześnie bezpieczną architekturę zarządzania urządzeniami brzegowymi.

Platforma Workspace ONE oferuje w dużym skrócie następujące funkcje:

  • Konsola administracyjna w języku polskim.
  • Możliwość skonfigurowania monitorowania i automatyzacji pulpitów Windows.
  • Bezpieczny wydzielony obszar firmowy użytkownika końcowego, który jest ujednoliconym katalogiem aplikacji, centrum powiadomień w tym portal samoobsługowy.
  • Narzędzie do zarządzania cyklem życia komputerów, które upraszcza przejście od tradycyjnego do nowoczesnego zarządzania.
  • Magazyn setek często używanych gotowych i wstępnie skonfigurowanych aplikacji, które dział IT może natychmiast wdrożyć.
  • Zdalny pulpit.
  • Zautomatyzowane narzędzie analityczne, które analizuje doświadczenia użytkowników i koryguje działanie systemów .
  • Zabezpieczenie wszystkich urządzeń.
  • Konfigurowanie urządzeń dostarczanych bezpośrednio do nowych użytkowników praktycznie bez ingerencji działów IT i przestojów w pracy.