+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie firmy polegają na aplikacjach i danych w chmurze, bezpieczeństwo i zarządzanie tożsamością stały się krytycznymi kwestiami. Tradycyjne metody uwierzytelniania, takie jak nazwy użytkowników i hasła, nie są już wystarczające, aby chronić organizacje przed coraz bardziej wyrafinowanymi zagrożeniami.

Czym jest CIAM?

Customer Identity and Access Management (CIAM) to sposób, w jaki firmy zapewniają użytkownikom końcowym dostęp do swoich zasobów cyfrowych. To także sposób, w jaki zarządzają, gromadzą, analizują i bezpiecznie przechowują wszystkie dane użytkowników.

Poznaj Okta

Okta to wiodący dostawca rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania tożsamością. Platforma Okta zapewnia wszechstronne podejście do ochrony tożsamości, które obejmuje:
 • Jednolite logowanie (SSO): Umożliwia użytkownikom dostęp do wszystkich aplikacji i zasobów za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła. Eliminuje to potrzebę zapamiętywania wielu haseł i upraszcza proces uwierzytelniania dla użytkowników.
 • Zarządzanie dostępem (IAM): Kontroluje, kto ma dostęp do jakich zasobów, zapewniając zgodność z przepisami i minimalizując ryzyko naruszeń bezpieczeństwa. Okta IAM zapewnia szczegółową kontrolę dostępu na poziomie aplikacji, grup i poszczególnych użytkowników.
 • Autoryzacja wieloskładnikowa (MFA): Wymaga od użytkowników uwierzytelnienia się za pomocą wielu czynników, takich jak hasło, kod jednorazowy wysłany na telefon komórkowy lub klucz sprzętowy. Znacznie zwiększa to bezpieczeństwo, ponieważ nawet jeśli jedno hasło zostanie naruszone, atakujący nie będzie mógł uzyskać dostępu do konta.
 • Zarządzanie cyklem życia tożsamości: Automatyzuje procesy tworzenia, modyfikacji i usuwania tożsamości użytkowników, zapewniając dokładność i zgodność. Okta zapewnia narzędzia do automatycznego tworzenia kont użytkowników przy zatrudnieniu, aktualizowania ich w przypadku zmian ról i usuwania ich po odejściu z firmy.
 • Directory Services: Okta oferuje również usługi katalogowe, takie jak Okta Universal Directory, które zapewniają scentralizowane repozytorium danych o tożsamości użytkowników. Ułatwia to zarządzanie tożsamością i zapewnia spójne doświadczenie użytkownika w różnych aplikacjach.

Integracja Okta

Integracja rozwiązania Okta z istniejącymi systemami i aplikacjami jest stosunkowo prosta. Platforma Okta zapewnia szeroki zakres łączników i interfejsów API, które umożliwiają bezproblemową integrację z popularnymi usługami, takimi jak Microsoft Azure, Google Workspace i Salesforce.

Korzyści z wdrożenia Okta

 • Zwiększone bezpieczeństwo
 • Usprawniony dostęp użytkowników
 • Poprawa zgodności
 • Zmniejszone koszty operacyjne
 • Zwiększona produktywność
 • Lepsze doświadczenie użytkownika

Podsumowanie

Okta to kompleksowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania tożsamością, które pomaga firmom chronić się przed zagrożeniami, usprawniać procesy uwierzytelniania użytkowników i poprawiać zgodność. Dzięki swoim wszechstronnym funkcjom, łatwej integracji i sprawdzonemu doświadczeniu Okta jest idealnym wyborem dla firm, które chcą wzmocnić swoje bezpieczeństwo i usprawnić zarządzanie tożsamością.

Zobacz także:

SolarWinds Kompleksowe rozwiązanie dla IT

SolarWinds Kompleksowe rozwiązanie dla IT

SolarWinds to wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania infrastrukturą IT. Firma oferuje szeroki zakres produktów, które pomagają organizacjom monitorować, zarządzać i zabezpieczać swoje sieci, systemy i aplikacje.Monitorowanie sieciNetwork Performance Monitor (NPM):...

czytaj dalej