+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Dwuetapowe zabezpieczenie logowania do Zoom

Ulepszone uwierzytelnianie dwuetapowe (Two-Factor Authentication, 2FA) ułatwia administratorom i organizacjom ochronę użytkowników i zapobiega naruszeniom bezpieczeństwa.

Korzyści płynące dwuetapowego uwierzytelniania konta Zoom:

  • Zwiększone bezpieczeństwo: Dzięki 2FA organizacje mogą zmniejszyć ryzyko kradzieży tożsamości i naruszenia bezpieczeństwa poprzez dodanie dodatkowej warstwy zabezpieczeń, która uniemożliwia niechcianym gościom dostanie się do kont poprzez odgadywanie haseł lub uzyskanie dostępu do urządzeń pracowników lub studentów.
  • Większa zgodność z przepisami: Wdrożenie 2FA pomaga organizacjom spełnić warunki dotyczące zgodności z przepisami w zakresie danych wrażliwych i informacji o klientach.
  • Obniżone koszty: Dla małych firm i szkół opłacanie usługi SSO może być kosztowne. Zoom’s 2FA zapewnia darmowy i skuteczny sposób walidacji użytkowników i ochrony przed naruszeniami bezpieczeństwa.
  • Łatwiejsze zarządzanie danymi uwierzytelniającymi: 2FA zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa, który uwalnia użytkowników od ciągłego zarządzania hasłami.

Dzięki dwuetapowym uwierzytelnianiu, użytkownicy mają możliwość korzystania z aplikacji, które obsługują protokół Time-Based One-Time Password (TOTP) (takich jak Google Authenticator, Microsoft Authenticator i FreeOTP), lub zlecają Zoom’owi wysłanie kodu poprzez SMS lub połączenie telefoniczne, jako drugiego czynnika w procesie uwierzytelniania konta.

Jak włączyć 2FA w Zoomie?

  1. Zaloguj się do Zoom Dashboard.
  2. W menu nawigacyjnym kliknij przycisk Advanced, a następnie Security.
  3. Upewnij się, że opcja Sign in with Two-Factor Authentication jest włączona.
  4. Wybierz jedną z tych opcji, aby włączyć 2FA dla:

–  Wszystkich użytkowników na Twoim koncie: Enable 2FA for all users in the account

– Użytkownicy z określonymi uprawnieniami: Enable 2FA for roles with the specified roles, następnie kliknij Select specified roles, wybierz uprawnienia i kliknij OK

– Użytkownicy należący do określonych grup: Enable 2FA for users that are in the specified groups. Kliknij ikonę ołówka, wybierz grupy, a następnie kliknij OK

  1. Kliknij “Save”, aby potwierdzić ustawienia 2FA.

Dowiedz się więcej na stronie poświęconej Zoom