+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
Cyberprzestępczość jest coraz bardziej złożona i wymyślna. Ataki są coraz częściej ukierunkowane, wieloetapowe i wykorzystujące luki w zabezpieczeniach różnych obszarów IT, takich jak urządzenia końcowe, tożsamości, poczta elektroniczna, aplikacje, środowiska chmurowe, hybrydowe czy w końcu on-premises. Tradycyjne narzędzia do ochrony przed zagrożeniami, takie jak antywirusy, zapory sieciowe czy systemy wykrywania włamań, nie są wystarczające do obrony przed takimi atakami. Obecne systemy często działają w sposób niezależny i nie zapewniają pełnego obrazu sytuacji. Potrzebne jest więc rozwiązanie, które umożliwi holistyczne monitorowanie, wykrywanie, śledzenie i reagowanie na zagrożenia na wszystkich poziomach infrastruktury IT.
Microsoft Defender XDR jest rozwiązaniem typu eXtended Detection and Response (XDR), które automatycznie zbiera, koreluje i analizuje dane o sygnałach, zagrożeniach i alertach z całego środowiska Microsoft 365 (i nie tylko), w tym z urządzeń końcowych, poczty elektronicznej, aplikacji i tożsamości. Microsoft Defender XDR jest zintegrowany z platformą Microsoft Sentinel, która łączy w sobie funkcjonalności SIEM (Security Information and Event Management) i SOAR (Security Orchestration, Automation and Response). Dzięki temu rozwiązaniu, specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą uzyskać pełny obraz sytuacji, zidentyfikować, zlokalizować i zbadać zaawansowane ataki, a także podjąć automatyczne lub ręczne działania naprawcze i zapobiegawcze. Wszystko to z poziomu pojedynczej konsoli administracyjnej oraz wsparciem rozwiązania Security Copilot – rozwiązania obecnie w wersji Preview)

Microsoft Defender XDR oferuje następujące kluczowe możliwości:

 

Unifikacja bezpieczeństwa i konsoli administracyjnej.

Microsoft Defender XDR łączy w sobie różne produkty i rozwiązania Microsoft Security, takie jak Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender for Office 365, Microsoft Defender for Identity, Microsoft Defender for Cloud Apps, Microsoft Defender Vulnerability Management, Microsoft Entra ID Protection, Microsoft Data Loss Prevention i App Governance. Dzięki temu, Microsoft Defender XDR zapewnia spójną i kompleksową ochronę przed zagrożeniami na wszystkich obszarach IT.

Automatyczne zakłócanie zaawansowanych ataków (Automatic Attack Disruption) w czasie niemalże rzeczywistym.

Microsoft Defender XDR zatrzymuje ruch poprzeczne ataków, takich jak ransomware, za pomocą sztucznej inteligencji, ograniczając postęp atakującego na wczesnym etapie i dając zespołowi SOC pełną kontrolę nad badaniem i usuwaniem zagrożeń.

Szybka reakcja z priorytetyzacją incydentów XDR.

Ułatwia zespołom bezpieczeństwa podejmowanie decyzji i działania dzięki priorytetyzacji incydentów na podstawie ich wpływu i ryzyka. XDR również integruje się z Microsoft Sentinel, rozwiązaniem typu SIEM, które umożliwia zbieranie, analize i reagowanie na dane z różnych źródeł, w tym z innych dostawców usług chmurowych.

Zwiększenie produktywności SOC z Security Copilot.

Microsoft Defender XDR wyposażony jest w Security Copilot, narzędzie, które wspiera w wykonywaniu złożonych zadań, takich jak polowanie na zagrożenia, inżynieria odwrotna złośliwego oprogramowania czy raportowanie o incydentach. Security Copilot oferuje interaktywne wskazówki, rekomendacje i automatyzacje, które pozwalają zespołom bezpieczeństwa skupić się na najważniejszych aspektach pracy.

Naprawianie uszkodzonych zasobów

Automatycznie wykrywa uszkodzone skrzynki pocztowe, urządzenia końcowe i tożsamości użytkowników, przywracając ich normalne funkcjonowanie i zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się ataku.

Proaktywne polowanie na zagrożenia.

Microsoft Defender XDR umożliwia zespołowi SOC aktywne poszukiwanie potencjalnych zagrożeń w środowisku IT, wykorzystując zaawansowane narzędzia analityczne, wizualizacyjne i śledcze. Dostarcza gotowe scenariusze polowania, które pomagają zespołowi SOC wykrywać nowe i nieznane ataki.

Jakie są różnice między Microsoft Defender, a Microsoft Defender XDR

Microsoft Defender oraz Microsoft Defender XDR to narzędzia związane z bezpieczeństwem, ale różnią się swoim zakresem i funkcjonalnościami.

Microsoft Defender jest nazwą dla obszernego portfolio Microsoft, które obejmuje rozwiązania takie jak:

 • Microsoft Defender for (Multi-)Cloud, a w nim
  • Microsoft Defender for Databases
  • Microsoft Defender for Servers
  • Microsoft Defender for Storage
  • Microsoft Defender for Key Vault
  • Microsoft Defender for DNS
  • Microsoft Defender for APIs
  • Microsoft Defender for Containers
  • Microsoft Defender for Resource Manager
  • Microsoft Defender for IoT
  • Microsoft Defender for Azure App Services
 • Microsoft Defender EASM (External Attack Surface Management)
 • Microsoft Defender for Endpoint
 • Microsoft Defender for Business
 • Microsoft Defender for Identity
 • Microsoft Defender for Cloud Apps
 • Microsoft Defender for Office 365
 • Microsoft Defender Threat Intelligence

Jednym słowem, jest to cała gama produktów z przedrostkiem Microsoft Defender. Zalicza się do nie nawet plan personalny taki jak Microsoft Defender for Individuals

Z kolei Microsoft Defender XDR jest rozwiązaniem docelowo zarządzanym w zunifikowanym panelu administracyjnym. Zawiera w sobie następujące rozwiązania:

 • Microsoft Defender for Endpoint
 • Microsoft Defender for Office 365
 • Microsoft Defender for Identity
 • Microsoft Defender for Cloud Apps
 • Microsoft Defender Vulnerability Management
 • Microsoft Entra ID Protection
 • Microsoft Data Loss Prevention
 • App Governance
 • Microsoft Sentinel (SIEM & SOAR)
 • Security Copilot

Kluczową zaletą jest połączenie (w jeden spójny panel) informacji zawartych w Microsoft Sentinel. Dodatkowo możemy zintegrować informacje z konsoli odrębnej konsoli Defender for Cloud.

Opcje zakupu (pakiety i plany licencyjne)

Microsoft Defender XDR jest dostępny jako część pakietu Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5, który oferuje pełen zakres usług i rozwiązań Microsoft Security. Rozwiązanie można również nabyć jako osobny produkt, który wymaga posiadania licencji na Microsoft 365 E3, A3, F3 lub G3. Klienci, którzy mają już pakiet Microsoft 365 E5, A5, F5 lub G5, mogą skorzystać ze specjalnej oferty na Microsoft Sentinel, rozwiązanie typu SIEM, które współpracuje z Microsoft Defender XDR.

Podsumowanie

Microsoft Defender XDR jest nowoczesnym i zintegrowanym rozwiązaniem do ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami, które wykorzystuje dane z całego środowiska Microsoft 365. Zapewnia unikalne możliwości do monitorowania, wykrywania, śledzenia i reagowania na ataki na urządzenia końcowe, tożsamości, pocztę elektroniczną, aplikacje i chmurę. Rozwiązanie zwiększa także skuteczność i efektywność zespołów bezpieczeństwa (SOC), automatyzując i ułatwiając wiele zadań związanych z bezpieczeństwem. Microsoft Defender XDR jest dostępny jako część pakietu Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5 lub jako osobny produkt.

Zobacz także:

Ridgebot

Ridgebot

Czym jest Ridgebot? RidgeBot, stworzony przez firmę Ridge Security, to w pełni zautomatyzowany robot do testów penetracyjnych. Korzysta z technologii opartej na sztucznej inteligencji do oceny i identyfikacji luk bezpieczeństwa, obejmując nie tylko aplikacje, lecz...

czytaj dalej