+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Zapewnienie niezawodnej komunikacji pomiędzy osobami uczestniczącymi w webinariach, wideokonferencjach i spotkaniach online, rozproszonymi pomiędzy różnymi miastami, regionami, krajami i kontynentami ma dziś kluczowe znaczenie dla działalności biznesowej.

Dla organizatorów wideokonferencji, głównym zadaniem jest zapewnienie wysokiej jakości połączenia audio i wideo – spotkania online, do którego może się podłączyć wiele osób. Jednym z wymiarów odpowiedzialności, którym leży przed organizatorami spotkań – lub współpracującymi z nimi firmami zajmującymi się obsługą techniczną wydarzeń online – jest upewnienie się, że połączenie zachowuje jak najwyższą jakość, tak aby każdy mógł być zrozumiany.

Przygotowanie

Zaplanowanie spotkań wideo wymaga przygotowań i informacji. Jako organizatorzy, z góry powinniśmy mieć dane obejmujące m.in. liczbę osób, które prawdopodobnie będą się łączyć na wideokonferencję, informacje, gdzie będą się znajdować podczas webinarium, w jakim otoczeniu będą najprawdopodobniej przebywać w trakcie spotkania online i w jaki sposób zamierzają połączyć się do spotkania.

Wszystkie te informacje pozwolą organizatorowi wideokonferencji dowiedzieć się jakiego rodzaju ruchu można się spodziewać podczas spotkania online. Ponieważ jakość komunikacji jest niezwykle istotna, kluczowe jest, aby organizator wideokonferencji i uczestnicy byli zorganizowani i efektywnie współpracowali.

Potencjalne problemy

Ale oczywiście, rzeczy idą nie tak, jak tego oczekujemy i zawsze istnieje możliwość wystąpienia problemów technicznych podczas spotkań online. Jedną z rzeczy, o których należy pamiętać, jest to, że ludzie uczestniczą w wideokonferencjach z ważnych powodów; nasze webinaria muszą mieć wymierny efekt.

Kluczową sprawą jest to, ile czasu zajmuje zidentyfikowanie i usunięcie tych problemów. Jedną z frustrujących rzeczy jest to, że problemy również nie będą od razu zgłaszane, ale te sygnały są ważne, więc istotne jest, abyś mógł przeprowadzić diagnostykę.

Rozwiązanie

Odpowiedź na te frustracje, leży w diagnostyce. Różnica między znalezieniem problemów przy wsparciu ekspertów lub specjalistów w zakresie rozwiązań do wideokonferencji, i bez nich, można – by użyć analogii – porównać do szukania czegoś z włączonym światłem lub w ciemności.

Aby znaleźć rozwiązanie, należy zebrać informacje na temat doświadczeń użytkownika w trakcie wybierania numeru. Na tej podstawie można ustalić, czy problem istnieje wewnątrz czy na zewnątrz oprogramowania do wideokonferencji i przekazać go inżynierom, których zadaniem jest znalezienie rozwiązania. Jednak niezależnie od reagowania i próbowania rozwiązywania problemów technicznych ad hoc, należy też rozwiązywać te problemy proaktywnie.

Dzięki możliwości korzystania z wiedzy eksperckiej specjalistów i inżynierów systemowych Greeneris, organizatorzy wideokonferencji, webinariów i innych spotkań online, mają możliwość oddalenia tych zagrożeń i wykorzystania opieki technicznej i kompleksowej obsługi wydarzeń w Internecie w zakresie konfiguracji procesu rejestracji, tworzenia zaproszeń, planowania, instruktażu dla prowadzących, asysty w trakcie webinarium, generowanie raportów, nagrań – zdalnej kompleksowej asysty.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie pomocy technicznej w zakresie organizacji wideokonferencji, skontaktuj się z nami