+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Uproszczone monitorowanie pracowników za pomocą Teramind

Organizacje, które chcą chronić swoją własność intelektualną i poufne dane przed wpadnięciem w niepowołane ręce i chcąc zoptymalizować procesy i zmaksymalizować produktywność pracowników, poszukują wdrożenia oprogramowania do monitorowania pracowników (tzw. monitorowania aktywności użytkowników), które pozwala do nagrywania i analizy sesji użytkownika. Monitorowanie pracowników może zapewnić ciągłość biznesową identyfikując luki w procesach, takie jak nieproduktywna aktywność pracowników, nieefektywne aplikacje, zmarnowane godziny pracy, koszt projektu i inne. Przy odpowiednim użyciu monitorowanie pracowników może nawet zwiększyć zaangażowanie pracowników skutkujące wzrostem rentowności biznesu.

Teramind Starter: Oprogramowanie do monitorowania pracowników z zaawansowanym wykrywaniem zagrożeń wewnętrznych i analizą produktywności

Teramind Starter jest podstawowym rozwiązaniem do monitorowania pracowników. Zawiera zaawansowane funkcje, takie jak real- śledzenie aktywności w czasie, przechwytywanie wideo i odtwarzanie oraz zestaw narzędzi optymalizacyjnych. Podczas gdy zawiera wiele funkcjonalności, to jest zaprojektowany tak, aby był bardzo przystępny cenowo dla startupy wrażliwe na budżet i małe firmy poszukujące poziomu podstawowego monitorowanie pracowników, sesja użytkownika rejestracja i optymalizacja procesów możliwości.

Teramind UAM diagram

Teramind Starter: Funkcje

  • Monitorowanie pracowników w czasie rzeczywistym: Teramind Starter pozwala monitorować całą aktywność pracowników takie jak strona internetowa, aplikacje, media społecznościowe, komunikatory. Wyszukiwania itp. w czasie rzeczywistym dla systemów Windows, Mac, komputerów wirtualnych i serwerów terminalowych.
  • Raporty z działalności: Szczegółowe dzienniki rejestrują całą aktywność w sieci/aplikacjach, czas trwania, adres IP/URL. Filtrowanie raportów dla osób indywidualnych, grup lub działów wg kategorii produktywne/nieproduktywne lub niestandardowe. Alerty w czasie rzeczywistym i raporty trendów pokazują jakie zasady zostały złamane, kiedy, przez kogo, co podjęto działania i kontekst.
  • Inteligentny silnik zasad i reguł: Inteligentna analiza zachowań może wykrywać nadużycia i wewnętrzne zagrożenia, takie jak pracownicy odwiedzający zastrzeżone strony internetowe lub zachowujący się podejrzanie z monitorowaną aplikacją. Tworząc automatyczne reguły ostrzegające lub blokujące pracownika lub powiadomienia przełożonego, gdy system wykryje jakąkolwiek anomalię.
  • Prywatność pracowników: Można włączyć monitorowanie poszczególnych obiektów, takich jak ekran, wyszukiwanie, komunikator internetowy w razie potrzeby. Ponadto ustawienia monitorowania można skonfigurować tak, aby: przechwytywać potrzebne dane, szanując prywatność pracowników. Na przykład, automatycznie wstrzymuj monitorowanie, gdy pracownik odwiedza niektóre strony internetowe/aplikacje (np. osobista poczta e-mail).
  • Audyt i kryminalistyka: Nagrywanie aktywności pracowników, nagrywanie sesji, niezmienne logi, alerty to tylko kilka przykładów potężnego audytu Teramind i możliwości kryminalistycznych. Razem zapewniają ogromną kolekcję, dane dochodzeniowe w celu zlokalizowania źródła i zagrożenia wewnętrznego z precyzyjnym wskazaniem użytkownika.
  • Wbudowane narzędzia zwiększające produktywność: Identyfikacja aplikacji i stron internetowych, które uważane są za produktywne i szczegółowe raporty o tym, jak pracownicy spędzają dzień. Ustanowienie pętli informacji zwrotnych w celu udoskonalenia i dostosowania organizacji workflow poprzez śledzenie harmonogramów, projektów i pracowników wskaźników zaangażowania dla ogólnego wzrostu produktywności.
  • Monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych: Monitorowanie uprzywilejowanych i zdalnych pracowników, którzy mają dostęp do krytycznych zasobów, zapobiegając sabotażowi lub kradzieży danych.

Wspierane platformy

wspierane platformy

autor: Marcin Golus
Młodszy Inż. systemowy w firmie Greeneris

Dowiedz się więcej dlaczego warto wybrać rozwiązanie do monitoringu pracowników Teramind >> Teramind