+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Webex i Workplace od Facebooka

Przyszłość pracy będzie miała charakter hybrydowy. Siła robocza będzie rozproszona, mobilna i zdalna. Ważną częścią tej globalnej siły roboczej są również pracownicy pierwszej linii. Na świecie jest 2,7 miliarda pracowników pierwszej linii i stanowią oni 80% wszystkich pracujących.

W tym rozproszonym świecie pracy, utrzymanie zaangażowania pracowników staje się ważniejsze niż kiedykolwiek.

  • W badaniu Gallupa przeprowadzonym na prawie 200 organizacjach, firmy o wysokim zaangażowaniu pracowników były o 22% bardziej rentowne.
  • W badaniu przeprowadzonym przez grupę Aberdeen, firmy, które pracują nad aktywnym zaangażowaniem pracowników, mają wskaźniki lojalności klientów o 233% wyższe niż te, które tego nie robią.
  • Badanie SHRM wykazało, że każde odejście pracownika kosztuje średnio ok. 5 000 USD na zatrudnienie i zaadaptowanie nowego pracownika.[iv]

Zaangażowanie zaczyna się od góry. Aby stworzyć kulturę integracyjną i w pełni zaangażować pracowników, kadra zarządzająca musi być w stałym kontakcie ze swoimi pracownikami. Jednocześnie, pracownicy potrzebują łatwego forum kontaktu z kadrą zarządzającą i poczucia więzi z liderami.

Wraz z przyjaznym dla użytkownika, gotowym do użycia na urządzeniach mobilnych narzędziem Workplace, które tworzy społeczność pracowniczą wewnątrz organizacji, oraz bezproblemowym, bezpiecznym i inteligentnym doświadczeniem Webex, ułatwiamy organizacjom i kadrze zarządzającej kontakt z każdym pracownikiem firmy, od pracownika biurowego po pracownika liniowego, niezależnie od lokalizacji, strefy czasowej, języka i roli.

Umożliwienie liderom przesyłania na żywo (transmisji) do miejsca pracy ze spotkań Webex oraz za pomocą urządzeń Webex w biurze domowym, biurze w pracy lub w salach konferencyjnych.

Zaangażuj wszystkich w zróżnicowanych i rozproszonych pracownikach

Skaluj zasięg swojej wiadomości w zespołach i strefach czasowych, od pracowników biurowych po pracowników pierwszej linii. Docieraj do właściwych osób we właściwym czasie, kierując swój przekaz do grup lub zestawów osób. Osobom, które nie mogą uczestniczyć na żywo, udostępniaj nagrania do oglądania na żądanie w aplikacji Workplace.

Zamień transmisje w rozmowy

Umożliwiaj pracownikom przekazywanie informacji zwrotnych za pomocą reakcji i komentarzy na żywo, dając głos tym, którzy nie są obecni na sali. Kadra kierownicza będzie mogła zobaczyć to w czasie rzeczywistym z widoku głośników Webex. Rozwiązanie to będzie dostępne jesienią.

Mierz wpływ swojego przekazu

Uzyskaj informacje na temat zaangażowania po wydarzeniu dzięki analityce wideo i wysłuchaj opinii osób nieobecnych w sali za pośrednictwem pytań i odpowiedzi. Rozwiązanie to będzie dostępne jesienią.

Razem nasze rozwiązania umożliwiają:

  • Zlikwidować lukę w uprawnieniach, nadając uprawnienia każdemu pracownikowi, od pracownika biurowego po pracownika pierwszej linii.
  • Zwiększenie efektywności komunikacji poprzez dostarczenie właściwych informacji do właściwych odbiorców we właściwym czasie, niezależnie od urządzenia czy lokalizacji.
  • Utrzymanie zaangażowania pracowników poprzez prowadzenie rozmów 360 pomiędzy liderami i pracownikami.
  • Wyeliminowanie luki kulturowej poprzez udzielenie głosu każdemu pracownikowi.

Zobacz webinarium i demo na żądanie: