+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Jak lepiej wykorzystać Microsoft Teams przy użyciu aplikacji BlueJeans? 

 1. BlueJeans Gateway dla Microsoft Teams 

BlueJeans Gateway, pozwala użytkownikom na łatwy dostęp do aplikacji Teams w salach konferencyjnych i miejscach spotkań. BlueJeans umożliwia użytkownikom jak najlepiej wykorzystać ich środowiska firmy Microsoft, przekształcając istniejące sale konferencyjne w spotkania usługi Microsoft Teams. Dzięki integracji systemu pomieszczeń opartego na systemie H.323 lub SIP, BlueJeans pozwala na wykorzystanie i maksymalizację istniejących rozwiązań takich jak Polycom, Cisco i LifeSize. Rozwiązanie Saas firmy BlueJeans zapewnia najwyższą elastyczność. 

Idea CVI jest dość prosta. Połączenie z punktu końcowego H.323 lub SIP łączy się z infrastrukturą BlueJeans Gateway, które hostowane jest przez Azure, który łączy się z Microsof Teams. Microsoft wybrał BlueJeans jako jednego z trzech partnerów, którzy mogą dostarczyć to rozwiązanie. 

BlueJeans Gateway jest łatwy do wdrożenia, do uruchomienia wymagane jest około 6 poleceń PowerShell, zazwyczaj wdrożenie trwa około 2 godzin niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Do wdrożenia nie jest potrzebny dodatkowy sprzęt, wszystko hostowane jest za pomocą chmury Azure, jednak wymagany jest istniejący w firmie system sal konferencyjnych. 

Prodkuty zweryfikowane przez BlueJeans pod kątem funkcjonalności Microsoft Teams 

 • Cisco / Tandberg SX SeriesC SeriesEX SeriesDX80 SeriesIX5000, Webex Room Kit (Standard, Pro, Plus, Mini) 
 • Lifesize Express SeriesIcon Series (400 & 600)Room SeriesTeam Series 
 • Polycom HDX SeriesRealPresence Group SeriesRealPresence DebutStudio X30, X50Trio 
 • Sony PCS-XG80 
 1. Funkcja One buton to push tj. BlueJeans Relay 

BlueJeans to rozwiązanie programowe które integruje komponenty i aplikacje klienta z chmurą BlueJeans, integruje aplikację kalendarza, systemy sal konferencyjnych i tablety, umożliwia dołączanie do spotkań w sposób łatwy i automatyczny. Dzięki zaplanowanym spotkaniom wyświetlanym w aplikacji Relay Touch uczestnicy dołączają do spotkań bez konieczności wybierania numeru, parowania lub wprowadzania identyfikatora spotkania.  

Aby skonfigurować Relay, należy zainstalować w sieci Listener Service, który potrzebuje następujących portów: Outbound ports 443 (HTTPS) i 8443, Outbound ports 5671–5679 (TCP). Dostępu do Kalendarza Google, Exchange lub O365. Potrzebny jest też kompatybilny system BJ Room lub Endpoint. 

Wymagania do instalacji usługi Listener w celu uruchomienie funkcji One Button to Push: 

 • CPU:1.5GHz 
 • RAM: 1 GB 
 • Java8–12 
 • Operating systems: 
 • Debian, Ubuntu 
 • Red Hat, Fedora, CentOS Windows Server 2008 or later 

Obsługiwanie systemy planowania (kalendarze) 

 • Google Calendar 
 • Microsoft Exchange 2010, 2013, 2016, 2019 
 • Microsoft Office365, Exchange Online